Esteu aquí

Pistes de pàdel

        

Normativa d’ús de les pistes de pàdel

Són aplicables i d’obligat compliment tots els punts inclosos a la Normativa General de la Instal·lació.
 

Horaris i preus

 1. Les pistes de pàdel romandran obertes:
  • De dilluns a divendres: de 7:30h a 22:30h
  • Dissabtes: de 7:30h a 22:30h
  • Diumenges i festius (1/10 al 14/05): de 8:30h a 16:30h
  • Diumenges i festius (15/05 al 30/09): de 8:30h a 19:30h
 2. El temps d’utilització de les pistes serà de 55 minuts, amb 5 minuts pel canvi de jugadors, i es mesurarà mitjançant el rellotge de la instal·lació.
 3. El preu de la pista de pàdel serà de 8,80 € per hora. Si s’ha d’utilitzar llum, aquesta s’haurà d’abonar prèviament i tindrà un preu addicional de 5,20 € l’hora.
 4. Per apuntar-se a les classes és necessari ser soci del Club.
 

Lloguer de material

 • Raqueta: 2,20 €
 • 3 pilotes: 1,10 €

El lloguer es realitzarà en el punt d'informació de pàdel.

 

Reserva i pagament

 1. Les pistes es reservaran a través de la “zona soci” del web del Club; en el moment de fer la reserva s’haurà d’abonar l’import del lloguer de pista. Aquest tràmit també es podrà fer al Punt d’Informació de pàdel.
 2. Es podran reservar pistes amb 24 hores d’anterioritat. En cas de voler reservar una pista amb fins a 72 hores d’antelació, el import de la pista serà el doble del preu normal (16 € (+IVA) l’hora).
 3. Només podran reservar pista els socis i sòcies del Club.
 4. L’accés a les pistes de pàdel de persones no sòcies queda limitat a raó d’una persona, quan siguin dos jugadors, i dues, en cas que siguin quatre. S’haurà d’abonar l’import de les corresponents entrades puntuals a la instal·lació en el moment de fer la reserva i pagament de la pista.
 

Equipament i vestuari

 1. És obligatori dur roba i calçat esportiu adequat per a poder utilitzar les pistes.
 2. No es permet accedir a les pistes amb banyador, xancletes, o amb el tors nu o mullat.
 

Ús de la pista

 1. Per garantir l’accés i rotació de tots els socis i sòcies a les pistes de pàdel, es podrà jugar un màxim d’una hora al dia.
 2. Passat el temps de pista llogat, els jugadors hauran de deixar la pista puntualment. En cap cas, es podrà prolongar el temps d’ús de la pista més enllà de l’horari establert, independentment que no hi hagi ningú a l’espera per jugar.
 3. En qualsevol moment, el personal del Club pot demanar el comprovant del pagament i/o reserva de la pista.
 4. S’haurà d’accedir a les pistes de pàdel pel passadís senyalitzat, des de la sortida a la piscina exterior.
 5. És obligatori respectar la pista assignada per tal d’evitar confusions.
 

Pèrdua de reserves i cancel·lacions

 1. La Direcció pot suspendre o anular les reserves de pistes per causa justificada.
 2. No es farà cap devolució per cancel·lació de reserva.
 3. El temps de cortesia de les reserves serà de 15 minuts. Passat aquest temps, el Club podrà cancel·lar la reserva, i disposar de la pista per llogar-la a d’altres jugadors.