Cursets natació nadons

PISCINA D’APRENENTATGE

HorariDILLUNSDIMARTSDIMECResDIJOUSDIVENDRESDISSABTE
10:00 – 10:30Iniciació nadons
10:30 – 11:00Iniciació nadons
17:30 – 18:00Iniciació nadonsIniciació nadons

Cursos natació infantil

PISCINA INTERIOR

HoraridillunsdimartsdimecresdijoUSDIVENDRESDISSABTE
18:00 – 18:50Natació infantilNatació infantilNatació infantilNatació infantil

PISCINA D’APRENENTATGE

horariDILLUNSDIMARTSDIMECRESDIJOUSDIVENDRESDISSABTE
10:00 – 10:50Natació infantil
(2-5 anys)
11:00 – 11:50Natació infantil
(2-5 anys)
18:00 – 18:50Natació infantilNatació infantilNatació infantilNatació infantil

Cursets natació adults (tots els nivells)

PISCINA INTERIOR

HORARIDILLUNSDIMARTSDIMECRESDIJOUSDIVENDRES
07:00 – 08:00Natació adultsNatació adultsNatació adults
08:00 – 08:50Natació adultsNatació adultsNatació adultsNatació adultsNatació adults
09:00 – 09:50Natació adultsNatació adultsNatació adultsNatació adults
10.00 – 10:50Natació adultsNatació adultsNatació adultsNatació adultsNatació adults
16:30 – 17:20Natació adultsNatació adults

Cursets natació adults iniciació

PISCINA D’APRENENTATGE

HORARIdillunsdimartsdimecresdijousdivendres
13:00 – 13:50Iniciació adults

Cursets natació perfeccionament

PISCINA INTERIOR

HORARIdillunsdimartsdimecresdijousdivendres
13:00 – 13:50Adults PerfeccionamentAdults Perfeccionament
20:00 – 20:50Adults PerfeccionamentAdults Perfeccionament