Les dades facilitades pels usuaris podran quedar recollides en fitxers automatitzats, el responsable dels quals és Club Natació Atlètic-Barceloneta (Plaça de Mar, s/n 08003 Barcelona Tel. 932.210.010) amb el CIF: G60221041 i la finalitat dels quals és només de suport al client. Els interessats podran exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades, enviant una sol·licitud escrita i signada amb el nom, cognoms i DNI, amb les instruccions precises per a aquest efecte a l’adreça abans indicada o al correu electrònic CNAB @ cnab.cat. La remissió dels formularis inclosos al web implicarà el consentiment exprés de l’usuari perquè Club Natació Atlètic-Barceloneta faci les cessions de les dades de caràcter personal de l’usuari a totes les persones que siguin necessàries per dur a terme les finalitats del fitxer automatitzat. Qualsevol informació, idea o material, de qualsevol tipus, que sigui remès a Club Natació Atlètic-Barceloneta per l’usuari serà considerat públic i no confidencial, i podrà ser utilitzat lliurement per Club Natació Atlètic-Barceloneta.

Protecció de dades

DRET D’ACCÉS
Totes les persones que així ho desitgin poden exercir el dret d’accés per saber quina informació, de caràcter personal, disposen els fitxers de Club Natació Atlètic-Barceloneta.

DRET DE RECTIFICACIÓ
Totes les persones que ho desitgin poden exercir el dret de rectificació de les dades de caràcter personal que hi ha dipositades en els fitxers de Club Natació Atlètic-Barceloneta.

DRET D’OPOSICIÓ
Totes les persones que ho desitgin poden exercir el dret d’oposició de les dades de caràcter personal que hi ha dipositades en els fitxers de Club Natació Atlètic-Barceloneta.

DRET DE CANCEL·LACIÓ
Totes les persones que ho desitgin poden exercir el dret de cancel·lació de les dades de caràcter personal que hi ha dipositades en els fitxers de Club Natació Atlètic-Barceloneta.