Cursets natació adults (preu mensual)

Dies setmana Socis Socis No socis No socis
  15 a 64 anys +65 anys 15 a 64 anys +65 anys
1 20.38€ 12.45€ 40.90€ 22.63€
2 33.50€ 20.38€ 72.56€ 41.75€
3 44.39€ 29.97€ 105.71€ 63.00€
4 49.71€ 34.54€ 130.83€ 72.74€
5 58.92€ 39.88€ 158.04€ 86.87€

Cursets natació infantils (preu mensual)

Dies setmana Socis Socis Socis No socis No socis
  4 a 23 mesos 2 a 5 anys 6 a 14 anys 2 a 5 anys 6 a 14 anys
1 32.47€ 24.31€ 21.21€ 39.31€ 40.90€
2 - 35.06€ 32.89€ 76.49€ 72.56€
Sábado 35.63€ 27.47€ - - -