Ús dels armariets

És obligatori deixar les pertinences dins d’un armariet i mirar que es queda degudament tancat. Es recomana utilitzar bosses de plàstic per guardar les sabates i la roba mullada, per evitar males olors i brutícia.

És imprescindible buidar els armariets d’ús puntual al final del dia. Al tancament del Club, els armariets seran oberts i buidats pel personal del Club. En cas de deixar el cadenat posat, el Club podrà trencar-lo i serà el soci qui s’haurà de fer-se càrrec de l’import del nou cadenat. Els objectes que quedin dins dels armariets al final del dia es guardaran durant 15 dies.

Els armariets de lloguer funcionen alguns amb monedes de 0,50 € i la majoria amb cadenats, per la qual cosa es recomana portar sempre una de les dues opcions a la borsa. La recepció del Club no facilita canvi per als armariets. També hi ha cadenats de venda en recepció, amb un preu de 10,30 €.

En cas d’utilitzar cadenat, es recomana:

  • Marcar o recordar l’armariet on s’hagin deixat les pertinences, per evitar confusions. En tot cas, el Club es reserva el dret de no trencar el cadenat fins al tancament de la instal·lació, per evitar danys a tercers a l’obrir l’armariet d’una altra persona. Si, per error d’un soci, el Club trenca un cadenat que no és el seu, el soci que s’hagi confós haurà de comprar un nou cadenat al propietari del cadenat trencat.
  • Posar un número que sigui fàcil de recordar com a contrasenya del cadenat. Si el soci s’oblida del número i el cadenat s’ha de trencar, serà el soci qui es farà càrrec de l’import del nou cadenat.

En cas de perdre la clau de l’armariet, cal avisar recepció o al personal de manteniment. En aquest cas, es cobraran 9 € en concepte de clau.

Es recomana no portar al Club objectes de valor; davant aquesta eventualitat, els socis disposen de caixes de seguretat a recepció.

ARMARIETS de lloguer a disposició dels socis:

  • Els armariets disponibles es concedeixen per estricte ordre de sol·licitud.
  • L’import abonat en concepte de matrícula de l’armariet de lloguer no es retorna en cap cas. El cost de la matrícula és de 167,55 € i la quota anual de 59,66 €.
  • En el moment de fer efectiva la baixa, tant de l’armariet de lloguer com de soci del Club, la taquilla s’ha de buidar abans de final del mes
  • Un cop finalitzi l’últim mes que s’hagi abonat l’import del lloguer de l’armariet, si aquest no s’ha estat buidat pel seu antic usuari, el Club procedirà a obrir-lo i guardarem les pertinences durant una setmana (raó recepció).