la nostra Missió

La nostra missió és la promoció de la pràctica esportiva entre tothom i el foment dels hàbits saludables. Una pràctica esportiva i uns hàbits que millorin la qualitat de vida de les persones i que garanteixin el benestar físic i emocional.

La nostra visió

Tenir un Club amb futur amb capacitat de créixer, disposar d’ambició per afrontar nous reptes i, sobretot, voluntat de fer-nos gran.

Un Club esportivament competitiu, capaç d’estar entre els millors en l’àmbit estatal i de projectar-se al cim de les competicions europees.

Un Club econòmicament fort, dirigit amb professionalitat i transparència.

Un Club que creixi en instal·lacions extraordinàries i que, tot augmentant la seva capacitat de gestió, sàpiga aprofitar-la en un futur, si es presenta l’oportunitat de gestionar altres centres i espais.

Un Club amb una oferta esportiva variada per a totes les edats, en què la qualitat i la millora constant dels serveis sigui la més important preocupació.

Un Club culturalment actiu, que promogui i canalitzi tot tipus d’activitats culturals, especialment impulsades i realitzades pels socis i les sòcies, que converteixin el nostre Club en un espai de cultura i esport.

Un Club amb vocació de promoció esportiva, on el jovent tingui l’oportunitat de conèixer i practicar els nostres esports en les millors condicions possibles.

Un Club socialment assequible i popular, profundament identificat amb la Barceloneta.

Però sobretot un Club de persones que estimen l’esport i formen una gran família, entusiasmades per un projecte cívic.

Des de l’orgull de la nostra història i profundament arrelats al passat hem de mirar al futur.

Els nostres valors

Són la base de la nostra essència i ens han acompanyat al llarg del nostre centenari. Són els valors intrínsecs de l’esport.

El respecte, el treball en equip, el compromís, la responsabilitat, l’esforç, la disciplina, la convivència, la superació, la motivació, la humilitat i l’aprenentatge.

Tots ells valors que en definitiva reforcen el benestar personal i els vincles socials.