QuotEs I entradEs 2021

QUOTES DE SOCI/A

Totes les activitats dirigides estan incloses a la quota (a excepció de les aquàtiques)

Preus PER AMatrículaQuota/mes
Nens de 0 a 3 anys
5,92 €
Nens de 4 a 6 anys72,67 €
11,72 €
Nens de 7 a 13 anys72,67 €
33,84 €
Joves de 14 a 17 anys72,67 €
33,38 €
Adults de 16 a 64 anys
82,57 €
47,50 €
Més grans de 65 anys
72,67 €
38,68 €
Targeta rosa gratuïta (> 60 anys)
(accés tots els dies)
72,67 €
34,66 €
Targeta rosa gratuïta (> 60 anys)
(accés dimarts, dimecres i dijous)
72,67 €
20,67 €
Targeta rosa gratuïta (< 60 anys)
72,67 €
26,37 €
Targeta rosa reduïda
72,67 €
38,68 €
Quota familiar (1)82,57 €104,76 €
Quota monoparental (2)82,57 €52,63 €
Spa14,48 €
Armariet de lloguer162,51 €anual 57,87 €
Lloguer pista pàdel (60 min)9,35 €
Lloguer pista pàdel (90 min)14,08 €
Llum pista pàdel (60 min)5,80 €
Llum pista pàdel (90 min)8,75 €
Assegurança d’accidents esportius (obligatori)
0,63 €

(1) Vàlida per a un o dos adults i fills menors de 18 anys, empadronats a un mateix domicili (s’ha d’aportar el padró amb un mes màxim d’antiguitat i/o el llibre de família)
(2) Imprescindible aportar el títol de família monoparental. Un adult i fills menors de 18 anys.

ENTRADES PUNTUALS

EdaTPreUS
Menors de 3 anys
3,95 €
De 4 a 10 anys
7,46 €
D’11 a 64 anys
13,14 €
Més grans de 65 anys i targeta rosa
9,55 €
Spa
7,72 €
Assegurança d’accidents obligatòria
0,31 €

(*) Els menors de 18 anys han d’anar acompanyats d’un adult.
És necessari presentar un document acreditatiu per comprar una entrada puntual.
Si tens qualsevol dubte, o problema sobre el servei, pots posar-te en contacte amb Recepció (recepcio@cnab.cat).