QuotEs I entradEs 2022

QUOTES DE SOCI/A

Totes les activitats dirigides estan incloses a la quota (a excepció de les aquàtiques)

Preus PER AMatrículaQuota/mes
Nens de 0 a 3 anys
6,15 €
Nens de 4 a 6 anys75,58 €
12,19 €
Nens de 7 a 13 anys75,58 €
35,19 €
Joves de 14 a 17 anys75,58 €
35,19 €
Adults de 16 a 64 anys
85,88 €
49,27 €
Més grans de 65 anys
75,58 €
40,23 €
Targeta rosa gratuïta (> 60 anys)
(accés tots els dies)
75,58 €
36,05 €
Targeta rosa gratuïta (> 60 anys)
(accés dimarts, dimecres i dijous)
75,58 €
21,49 €
Targeta rosa gratuïta (< 60 anys)
75,58 €
27,42 €
Targeta rosa reduïda
75,58 €
40,23 €
Quota familiar (1)85,88 €108,95 €
Quota monoparental (2)85,88 €54,74 €
Spai Wellness CNAB19,71 €
Armariet de lloguer167,55 €anual 59,66 €
Lloguer pista pàdel (60 min)9,68 €
Lloguer pista pàdel (90 min)14,86 €
Llum pista pàdel (60 min)6,00 €
Llum pista pàdel (90 min)9,00 €
Assegurança d’accidents esportius (obligatori)
0,63 €

Els i les menors de 16 anys només poden ser socis si el pare/mare ho és.

(1) Vàlida per a un o dos adults i fills menors de 18 anys, empadronats a un mateix domicili (s’ha d’aportar el padró amb un mes màxim d’antiguitat i/o el llibre de família)
(2) Imprescindible aportar el títol de família monoparental. Un adult i fills menors de 18 anys.

ENTRADES PUNTUALS

EdaTPreUS
Menors de 3 anys
4,11 €
De 4 a 10 anys
7,76 €
D’11 a 64 anys
13,67 €
Més grans de 65 anys i targeta rosa
9,93 €
Spai Wellness CNAB per a socis i sòcies
9,95 €
Assegurança d’accidents obligatòria
0,31 €

(*) Els menors de 18 anys han d’anar acompanyats d’un adult.
És necessari presentar un document acreditatiu per comprar una entrada puntual.
Si tens qualsevol dubte, o problema sobre el servei, pots posar-te en contacte amb Recepció (recepcio@cnab.cat).