Per la present es convoca als socis i sòcies de ple dret a l’Assemblea General Ordinària, que tindrà lloc el proper dijous 11 d’abril de 2019, a les 19:30 hores en primera convocatòria i a les 20:00 hores en segona convocatòria a la seu social del Club (Sala Alfons Cánovas), plaça del Mar, s/n.

Ordre del dia:

  1. Aprovació de l’acta de l’Assemblea anterior (celebrada el 26 d’abril de 2018)
  2. Presentació de la Memòria 2018
  3. Aprovació de l’estat de comptes de l’any 2018
  4. Aprovació del pressupost per l’any 2019
  5. Ratificació de les quotes de soci 2019, aprovades per l’IBE
  6. Informe de la Presidència sobre temes d’importància per al CNAB
  7. Precs i preguntes
  8. Convocatòria d’eleccions dels membres de la Junta Directiva i aprovació, si s’escau, del calendari electoral.

Nota. Es recorda als socis /es que poden presentar propostes, que han d’anar avalades per un 5% dels socis de ple dret, amb la signatura i número de soci i poden presentar-se fins el 1 d’abril de 2019, abans de les 20:00h.