CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

Per la present es convoca als socis i sòcies de ple dret a l’Assemblea General Ordinària, que tindrà lloc el proper divendres 29 d’abril de 2016, a les 19:30 hores en primera convocatòria i a les 20:00 hores en segona convocatòria a la seu social del Club (Sala Alfons Cánovas), plaça del mar, s/n.

Ordre del dia:
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea anterior (celebrada el 30 d’abril de 2015)
2. Informe de la Presidència: Final Six i Pla director d'obres
3. Lectura i aprovació, si s’escau, de la Memòria 2015
4. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’estat de comptes de l’any 2015
5. Lectura i aprovació, si s’escau, del pressupost per l’any 2016
6. Aprovació, si s’escau, de les quotes de soci 2016
7. Modificació i aprovació, si s'escau, dels Estatuts del Club
8. Modificació i aprovació, si s'escau, del Reglament Règim Intern
9. Proposta i aprovació, si s'escau, de l'Auditoria 2016
10. Precs i preguntes

Nota. Es recorda als socis /es que poden presentar propostes, que han d'anar avalades per un 5% dels socis, amb la signatura i número de soci i poden presentar-se fins el 19 d’abril de 2016, abans de les 20h.

CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA

Per la present es convoca als socis i sòcies de ple dret a l’Assemblea General Extraordinària, que tindrà lloc el proper divendres 29 d’abril de 2016, a les 21:00 hores en primera convocatòria i a les 21:30 hores en segona convocatòria a la seu social del Club (Sala Alfons Cánovas), plaça del mar, s/n.

Ordre del dia:
1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l'acta de l'Assemblea Extraordinària (celebrada el 19 de novembre de 2015)
2. Convocatòria d’eleccions dels membres de la Junta directiva i aprovació, si s’escau, del calendari electoral