Un cop tancat el procés electoral per a l’elecció de president i membres de Junta Directiva de l’entitat, amb data 14 de maig es proclama la candidatura guanyadora i, en el dia d’avui, es fa la corresponent pressa de possessió de les persones i càrrecs que es detallen a continuació.

President:
Julián García González

Junta Directiva:
Alfons Cánovas i Barberà
Eduard Arruga i Valeri
Enric Sarabia Isach
Laura Pla i Olivé
Fernando Gallardo i Gallardo
Montserrat Font i Olivan
José Ruiz i Orland
Jaume Subirach Miñana
David Puentes Jurado